Infiintari firme, modificari acte firma, infiintari asociatii si fundatii - Constituiri Firme

Modificare acte firma

Pe parcusul functionarii unei societati, intervin diferite schimbari/modificari legate de asociati, sediu etc., care, in mod obligatoriu, trebuie anuntate si inregistrate la Registrul Comertului, cum ar fi:

 • Schimbarea adresei sediului social;
 • Transmiterea partilor sociale;
 • Infiintare/Radiere puncte de lucru;
 • Schimbarea (completare, extindere, reformulare) obiectului de activitate;
 • Avizarea sediilor (social / puncte de lucru);
 • Suspendarea temporara activitatii societatii comerciale;
 • Reluarea activitatii societatii comerciale;
 • Actualizarea obiectului de activitate;
 • Administrator (revocare / numire / retragere / prelungire mandate / incetare mandat/ demisie);
 • Schimbarea sediului societatilor comerciale in alt judet;
 • Schimbarea sediului sucursalelor in acelasi judet;
 • Schimbarea denumirii unei societati comerciale;
 • Schimbarea/Actualizarea datelor de identitate asociati / fondatori / actionari / membri / administratori;
 • Majorarea capitalului social al societatilor comerciale;
 • Reducerea capitalului social al societatilor comerciale;
 • Prelungirea duratei de functionare a societatilor comerciale;
 • Reducerea duratei de functionare a societatilor comerciale;
 • Schimbarea formei juridice a unei societati comerciale;
 • Divizarea/Fuziunea unei societati comerciale
 • Dizolvarea si lichidarea simultana a SNC, SCS, SRL s;
 • Dizolvarea voluntara si lichidarea SNC, SCS, SRL, SA si SCA cu numire de lichidator;
 • Radiere societate / firma;
 • Transmitere actiuni;
 • Excluderea sau, dupa caz, retragerea asociatilor din SNC, SCS si SRL, ca urmare a unei hotarari judecatoresti irevocabile;
 • Atestare acte de catre avocat;